De Homo Sto´cijns en het Tijdperk der Verandermanagement

Ondanks miljoenen jaren evolutie is er geen levend wezen zo onveranderlijk als de werkende mens. Maar organisaties zijn complexe, levende systemen die steeds in verandering zijn.
Als veranderingen vaak plaatsvinden, treedt er bij de medewerkers onvermijdelijk weerstand op. Want veranderen is erg lastig en doet onacceptabel veel pijn. Zo luidt de overheersende opvatting van de Homo Stoïcijns. De vasthoudende mens vereeuwigt zijn aanwezigheid meestal in glorieuze mentale bouwwerken van onwil, vooroordelen en ontkenning. En dat moet veranderen! Deze lezing is daarom een niets en niemand ontziende, verbluffende reconstructie van de opkomst van onze koppige soort.

Duur: 30 minuten
Maatwerk: ja
Interactie: nee, natuurlijk niet