Humor Resource Management

Humor is geen gave van de geest, maar een gave van het hart. Op hartstochtelijke wijze wordt
in deze workshop het belang van humor uiteengezet. Humor sluit mensen uit, maar betrekt mensen er ook bij. Humor relativeert. Relativeren betekent afstand nemen. Afstand nemen om scherper te zien. Het kan de status quo oplossen en een nieuwe situatie creëren. Het is een instrument voor samenwerking, leiderschap, effectieve communicatie, procesmanagement en diverse andere toepassingen. Stapsgewijs worden de basisprincipes van humor behandeld.
Tot slot wordt er een FUNctionele Strategie bepaald om humor duurzaam in de organisatie te implementeren.

Duur: 1 tot 2 uur
Aantal deelnemers: 3 tot 50 personen