Dagvoorzitter

Een goede dagvoorzitter is meer dan alleen de bewaker van het draaiboek. Een goede dagvoorzitter is de deskundige “rode draad” door het programma. Hij is de betrouwbare intermediair tussen de sprekers op het podium en de mensen in de zaal. Hij is bepalend voor de interactie en de juiste “tone of voice”. Hij representeert zowel de belangen van de organisatie als de behoeften van het publiek. Hij behoudt de focus op de doelstellingen en gewenste resultaten. Hij is spreekbuis, scheidsrechter, regisseur en sfeerbepaler tegelijk. Zónder de hoofdrol op te eisen zorgt hij er voor dat iedereen de bijeenkomst als één inhoudelijk en organisch geheel heeft ervaren. Het dagvoorzitterschap is een ware podiumkunst.

 

3. Dagvoorzitter

Congressen & business-events

 • Belastingdienst – Directiedag Vaktechniek
 • Aanbestedingskalender – Nationale Tenderday
 • PLUS Retail – Managementmeeting
 • VU Medisch Centrum – Management Meeting
 • Min. van EZ & Landbouw – Nationale Voedseltop
 • CRH Mobile Fencing & Security – Annual Meeting
 • Reed Business – Facility Management Congres
 • Reed Business – Zorgvastgoed Congres
 • Nationale Politie – Werkconferentie
 • MPI International – NL Conference
 • NBTC – Holland Hospitality Outlook
 • NAM – Contractors Safety Day