Conflicthantering

in overleg

2 tot 500

naar wens

“You can’t solve problems in the same framework as in which the problems were created.”
Deze quote van Albert Einstein staat symbool voor de onhandigheid waarmee veel mensen met conflicten omgaan.
In elke organisatie spelen verschillende belangen en kunnen conflicten ontstaan. Je brengt gemiddeld 8 uur per dag met collega’s door. Je ziet ze vaak meer dan sommige familieleden of vrienden. Het is dan ook logisch dat de samenwerking niet altijd soepel verloopt en dat er irritaties ontstaan. Een aanvaring hoeft echter geen negatieve gevolgen te hebben en kan zelfs verhelderend werken. Mits natuurlijk het een en ander wordt uitgepraat. Daarvoor is afstand noodzakelijk. Afstand nemen om scherper te zien. Gebeurt dat niet, dan kunnen onenigheden en irritaties uitmonden in een serieus conflict. Hoe zorgt u ervoor dat zo’n status quo leidt tot verbetering van de samenwerking en geen permanente schade veroorzaakt? In deze workshop leert u te sturen op een constructieve oplossing van een conflict.

03. Conflicthantering

Leerdoelen & Resultaat

  • Inzicht krijgen in de verschillende oorzaken en de verschillende soorten conflicten.
  • Tijdig signaleren en kunnen ombuigen van een conflict om escalatie en een status quo te voorkomen.
  • Kunnen toepassen van technieken en vaardigheden om conflicten bespreekbaar te maken en op te lossen.
  • Bewust worden van je eigen houding ten aanzien van conflict vermijdend of conflict veroorzakend gedrag.
  • Oefenen om slimme, neutrale vragen te stellen en om respectvol, actief en empathisch te luisteren.