Communiceren met Aandacht

in overleg

2 tot 500

naar wens

Over het onderwerp Communicatie zijn inmiddels wereld- bibliotheken vol geschreven. En toch blijkt het voor veel mensen nog steeds lastig om echt tot elkaar door te dringen. Doorvragen en niet langs elkaar heen praten. Horen wat er wel en wat er níet wordt gezegd. Oog hebben voor de non verbale communicatie, zowel van de ander als van jezelf. Open en soepel met elkaar communiceren is vaak allesbehalve vanzelfsprekend. Er is in veel persoonlijke en professionele relaties nog volop sprake van miscommunicatie. Volgens vele onderzoeken bestaat effectieve communicatie voor slechts 7% uit verbale kwaliteiten en maar liefst 93% non verbale kwaliteiten (lichaamstaal en stemgebruik). Het is opvallend dat miscommunicatie zich nooit afspeelt op het non verbale niveau. De taal van het lichaam liegt namelijk nooit. Het zijn onze woorden, meningen, stellingen, analyses, opvattingen, conclusies en aannames die vaak tot miscommunicatie leiden. Want woorden kunnen worden verdraaid, of uit hun context worden gehaald. Dat lukt bij lichaamstaal en stemgebruik niet. Daarom huldig ik het credo: Des te minder je praat, des te meer je luistert, des te beter je communiceert.

02. Communiceren met Aandacht

Leerdoelen & Resultaat

  • Deelnemers leren met een praktisch model hun persoonlijke communicatiestijl te verbeteren.
  • Deelnemers leren te anticiperen en aan te sluiten op de communicatiestijl van de ander.
  • Deelnemers leren om verrassende, creatieve, open, maar zeer gerichte vragen te formuleren.
  • Deelnemers worden zich bewust van hun woordenschat en leren deze te verbeteren en uit te breiden.
  • Deelnemers trainen zich zeer actief in de kunst van het empathisch luisteren.