Constructieve Feedback

in overleg

2 tot 500

naar wens

Feedback is onmisbaar in elke samenwerking. Feedback is de meest essentiële bouwsteen voor een open, veilige en transparante communicatiecultuur waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om elkaar te coachen en verder te helpen. In deze workshop worden de 7 gouden regels voor het geven én ontvangen van feedback uitgebreid behandeld.
Men dient feedback altijd te richten op het gedrag en niet op de persoon. Feedback dient daarnaast consequent gebaseerd te zijn op concrete waarnemingen en beschrijvingen en niet op persoonlijke meningen of interpretaties. De feedback dient altijd specifiek, helder en concreet van aard te zijn. De feedback moet uitgaan van recente en actuele situaties. Positieve feedback is spiegelend en nooit adviserend. Goed onderbouwde feedback verwijst ook direct naar de gever van feedback. Tot slot dient men een onderscheid te maken tussen wat de ander doet en wat jij daarbij voelt.

04. Constructieve Feedback

Leerdoelen & Resultaat

  • Deelnemers leren de 7 gouden regels en technieken voor constructieve feedback toe te passen.
  • Deelnemers worden getraind om onderscheid te maken tussen “het gedrag” en “de persoon”.
  • Deelnemers worden getraind in het verkennen van oorzaken en oplossingen voor het gewenste gedrag.
  • Deelnemers leren om verrassende, intelligente en creatieve vragen te formuleren.
  • Deelnemers leren de 4 niveau’s van luistervaardigheid (suggestief, selectief, actief en empathisch).