Humour Resource Management

in overleg

2 tot 500

naar wens

Humor is een gave van het hart. Op hartstochtelijke wijze wordt in deze workshop het universele belang van humor uiteengezet. Humor is één van de hoogste vormen van communicatie en kan mensen sterk aan je binden. Humor relativeert. Relativeren betekent afstand nemen. Afstand nemen om scherper te zien.Het kan conflicten oplossen door nieuwe situaties te creëren. Het is een krachtig instrument voor samenwerking, leiderschap, teambuilding, procesmanagement, effectieve communicatie en diverse andere toepassingen. Stapsgewijs worden de basisprincipes en persoonlijke stijlen van ieders gevoel voor humor behandeld. Tot slot wordt er een FUNctionele strategie bepaald om humor duurzaam in de cultuur van de organisatie te implementeren.

08. Humour Resource Management

Leerdoelen & Resultaat

  • Humor als techniek ontwikkelen ter ondersteuning van de communicatiecultuur.
  • Humor als methodiek kunnen inzetten voor creatieve meetings en brainstormsessies.
  • Humor benutten ter versterking van de onderlinge samenwerking, solidariteit en teamspirit.
  • Humor ter voorkoming en vermindering van (te) hoge werkdruk, stress en ziekteverzuim.
  • Humor om het merk en de reputatie in de beleving van klanten en relaties te bekrachtigen.