Samenwerking & Teamspirit

in overleg

2 tot 500

naar wens

De meest populaire uitdrukking over teamprestaties is toch wel de klassieker “Never change a winning team.”
Maar wat is feitelijk het geheime recept van een winnend team? Hoe creëer je de blauwdruk voor een succesvol team? Een team is veel meer dan een groep mensen. Een krachtig team bestaat uit leden die de blauwdruk van hun succes kennen, begrijpen en daaraan toegewijd zijn. In die blauwdruk dienen zaken als missie, visie, doelstellingen, strategie en verwachtingen glashelder te zijn geformuleerd. Daarnaast is het van cruciaal belang dat alle teamleden de verantwoordelijkheid voelen en nemen om elkaar met kritische, maar goed onderbouwde feedback scherp te houden. Dat vraagt ook van ieder individueel teamlid een zekere mate van opofferingsgezindheid. Het teambelang dient altijd voorop te staan. Een succesvol team bestaat louter uit mensen die overal en altijd complementair aan elkaar zijn.

12. Samenwerking & Teamspirit

Leerdoelen & Resultaat

  • Leren om een blauwdruk te creëren waarin iedereen zich conformeert aan de doelstellingen.
  • Kunnen identificeren van de meest essentiële karakteristieken van echte teamspelers.
  • Ontdekken en kunnen toepassen van de 6 cruciale succesfactoren voor een effectieve teamprestatie.
  • Leren hoe je de 4 meest krachtige communicatie-elementen voor je blauwdruk kunt toepassen.
  • Leren om conflicten die het teambelang kunnen schaden om te buigen naar nieuwe inzichten en oplossingen.