De Kracht van Storytelling

in overleg

2 tot 500

naar wens

Na een aantal turbulente crisisjaren zijn veel organisaties weer op zoek naar hun corporate story. Het verhaal waarmee ze met de buitenwereld communiceren. “Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen?” Elke organisatie heeft een uniek verhaal over hun missie, historie, visie en bedrijfswaarden.         Maar spreekt dat verhaal nog tot de verbeelding? Deze workshop richt zich op het creëren van het nieuwe verhaal van de organisatie. De workshop is geïnspireerd op de klassieke drie-eenheid uit de “Ars Rhetorica” van de Griekse filosoof Aristoteles:

Logos – de logische samenhang, de heldere structuur en de feitelijke onderbouwing van je verhaal.

Pathos – het inspelen op de emoties en belevingswereld van je publiek om zo het beoordelend vermogen te beïnvloeden.

Ethos – het beroep dat de spreker doet op zijn of haar eigen moraliteit, urgentie, ethiek, kwalificaties en autoriteit.

06. De Kracht van Storytelling

Leerdoelen & Resultaat

  • Deelnemers leren de missie, visie en bedrijfswaarden te vertalen naar inspirerende verhalen.
  • Deelnemers leren de spanningsopbouw,  de logische verhaalstructuur en het creëren van interactie.
  • Deelnemers leren narratieve vaardigheden diep door te dringen in de belevingswereld van hun publiek.
  • Deelnemers worden getraind in het gebruik van metaforen, stijlfiguren, tekstbehandeling en humor.
  • Deelnemers worden zich veel sterker bewust van hun expressieve kwaliteiten, lichaamstaal en stemgebruik.