Effectief Timemanagement

in overleg

2 tot 500

naar wens

Een groot deel van een succesvol leven ligt in de gave om de belangrijkste dingen eerst te doen. Slim met je tijd omgaan lijkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het tegendeel is echter waar. Veel mensen zijn onvoldoende in staat om zich effectief te wapenen tegen de dagelijkse stortvloed van taken, informatie, emails, onrust, tijdgebrek en onderbrekingen. Tijdsbeleving is erg subjectief en persoonsgebonden. Hoe blijf je de baas over je eigen tijd?  Het gaat niet zozeer om de vraag wat je moet doen om je werk af te krijgen, maar vooral om wat je moeten laten. Dus zul je inzicht dienen te krijgen in die steeds terugkerende en tijdrovende zaken die jouw waardevolle tijd “opeten”. Dat betekent in bepaalde situaties “NEE” kunnen zeggen. En zeg vooral ook “NEE” tegen je uitstel gedrag !!

07. Effectief Timemanagement

Leerdoelen & Resultaat

  • Deelnemers leren het onderscheid te maken tussen urgentie en relevantie.
  • Deelnemers leren op hun agenda’s, planning, tijdschema’s en prioriteiten te beheren en te bewaken.
  • Deelnemers leren m.b.v. een waarschuwingssysteem om tijdsproblemen voortijdig te identificeren.
  • Deelnemers worden zich sterk bewust van de samenhang tussen prioriteit, productiviteit en vitaliteit.
  • Deelnemers leren om de regie te houden over hun agenda, werkdruk en de balans tussen werk en privé.