Omgaan met Veranderingen

in overleg

2 tot 500

naar wens

“We leven niet meer in een tijdperk van veranderingen.                   We leven in een verandering van tijdperken.”

In de huidige maatschappij lijkt verandering de enige constante factor. De cruciale vraag is dan ook: Hoe geef je als leidinggevende op effectieve, consequente en overtuigende wijze vorm aan de doorlopende veranderingen in de markt waarin u opereert? En wat betekenen al deze veranderingen voor de missie, visie en strategie van de organisatie? Het uitdragen en borgen van kernwaarden is bij veel veranderingsprocessen een zeer effectief instrument gebleken. Want kernwaarden zijn een houvast voor de medewerkers. Iedereen in de organisatie dient de kernwaarden in zijn of haar dagelijkse functioneren te implementeren. Iedereen dient de bedrijfsmissie te kennen en te omarmen. Want om te weten waar je heen wilt, moet je weten waar je vandaan komt.

09. Omgaan met Veranderingen

Leerdoelen & Resultaat

  • U creëert een sterk draagvlak door het formuleren van concrete doelstellingen
  • U brengt mensen in beweging met een inspirerende toekomstvisie.
  • U ontwikkelt zelfstandige, toegewijde medewerkers met een sterk gevoel van loyaliteit en dienstbaarheid.
  • U legt een solide basis voor eigenaarschap en empowerment.
  • U ontwikkelt een cultuur waarin medewerkers initiatief tonen, risico’s durven te nemen en willen groeien.
  • U legt het fundament voor een zelflerende organisatie.