Work-Life Balance

in overleg

2 tot 500

naar wens

“Als je loslaat, heb je twee handen vrij.” Deze simpele, maar o zo veelzeggende uitspraak van Loesje staat symbool voor de krampachtige wijze waarop veel mensen de touwtjes van hun drukke bestaan in eigen hand willen houden. Tegelijkertijd bevat deze uitspraak een diepe en waarachtige boodschap. Want wie het altijd druk heeft, heeft het niet begrepen. Er is niks mis met een vol en actief leven. Maar de staat van drukte waarin mensen tegenwoordig onophoudelijk verkeren, heeft een aantal vervelende bijwerkingen. Hoe ga jij om met die dagelijkse hoeveelheid taken en verplichtingen? Hoe gaat jouw brein om met die onophoudelijke stortvloed aan informatie en afleidingen? Alles draait om de kunst van eenvoud. Het blijkt echter vreselijk moeilijk om eenvoudig te denken. En daarmee om effectief te zijn. Maar wees gerust: Een drukke weg is nooit doodlopend als je durft om te keren.

14. Work-Life Balance

Leerdoelen & Resultaat

  • Deelnemers leren fysieke, psychische en emotionele waarschuwingssignalen tijdig te herkennen.
  • Deelnemers trainen zich in specifieke technieken om stress te controleren en te verlagen.
  • Deelnemers leren om de balans tussen bovenmatige input en productiviteit in evenwicht te houden.
  • Deelnemers trainen specifieke vaardigheden op het gebied van assertiviteit, focus en prioriteiten stellen.
  • Deelnemers leren zich te wapenen tegen dagelijkse onrust, interrupties en afleidingen.