Creativiteit & Innovatiekracht

in overleg

2 tot 500

naar wens

“Hoe kraak ik de code van mijn eigen creativiteit?”
Deze vraag staat centraal in deze boeiende en verbluffende analyse over onze geconditioneerde denkkaders.

Tegenwoordig wordt er op elke professional in zijn of haar vakgebied een steeds groter appèl gedaan op creativiteit, innovatiekracht en kansgericht denken. Een creatieve mindset is het nieuwe kapitaal. Creativiteit en innovatie ontstaan echter altijd op het moment dat er iets niet klopt. Innovatieve inzichten en nieuwe ideeën ontstaan ook altijd op de grens van verschillende disciplines. Om grensverleggend te zijn, zul je de eigen “vastgeroeste” denkkaders los moeten laten. Daarvoor is lef nodig en zul je risico’s moeten nemen. Zij die geen risico’s durven nemen, maken ook geen fouten. En zij die geen fouten maken, groeien niet.

05. Creativiteit & Innovatiekracht

Leerdoelen & Resultaat

  • De methodiek van Visual Perception (Torrance Test of Creative Thinking).
  • De methodiek van The Solving Problem Process en Brainstorming (Osborn-Parnes Model).
  • De methodiek van Lateral Thinking , The Concept of Imagination en Functional Dissociation.
  • Deelnemers worden zich veel sterker bewust van de kracht van het divergerende denkproces.
  • Deelnemers zijn in staat om efficiënter problemen te inventariseren en op te lossen op de werkvloer.
  • Deelnemers leren innovaties te ontwikkelen en implementeren in de dagelijkse bedrijfsvoering.